sakit gigi

@yeerift @hwgssnb ntar kmu sakit gigi uhh :(( tau ga!? sakit gigi itu ga enak! ga enak banget! lebih enak sakit hati eh ya gajug si
@hoyax1991 ga enak banget sakit gigi yas
Gws /? RT @olongie_: ya Allah sengsara banget sakit gigi ga bisa makan enak :(
ya Allah sengsara banget sakit gigi ga bisa makan enak :(