sakit gigi

@hoyax1991 ga enak banget sakit gigi yas
Gws /? RT @olongie_: ya Allah sengsara banget sakit gigi ga bisa makan enak :(
ya Allah sengsara banget sakit gigi ga bisa makan enak :(