iTampon

Tweets about a recent trend: iTampon

@CurlyFourEyes *blinks* This reminds me of that iPad or iTampon thing from SNL.
Wunyuse umlenze noba uhlambela evaskomini ibengath ufaka itampon mane ke ukhe amanzi ngesandla uzgaleke pha kusistaz njemba uhlamba