Herrick

Tweets about a recent trend: Herrick

소유 길이 일억이 넘어가니 마음의 평화가 오고 사람이 너그러워지고 장터파밍하게 되고 그럿습니다. 현실 돈이었으면 더 좋았을텐데 못이룬 건물주와 부자의 꿈 에오르제아로 이루기 ㅠ
@cherrypeachbaby 사실 악세파츠 다 만들어드리고 싶었는데 응산석 캐둔겤ㅋㅋㅋ 없었습니다.... ㅎㅎ..... 부담없이 받으셔도 괜찮아요! 차고 넘치는게 재료와 돈이라 퍼주는거 조아함니다. (우리공대솬사님럽럽)))
@herrick_mi 안 그래도 제작자 네임보고 두분의 합작(?)이구나 했어요 ㅠㅠ 너무 감사하게 잘쓸게요 ㅇ(-(........ 기쁨에 심장이 탭댄스 추었답니다......
아 맛다. 도진님 바지는 저의 언약자분이 도와주셔서 감사하다고 하시면서 드린 뇌물이엇습니다. 보시면 제작자가 달라유 ㅇ.<)
26=TERRIBLE heartburn.
@carl_herrick @AVMitchell2010 They've got it too good they don't need to answer to their constituents. Because use… https://t.co/36ecd7fLFj
RT @g00d_bb: 앉으래서앉았지만빨리바나나가먹고싶은강아지 https://t.co/1aCH7LXhRG
제작 도와주신 픽님 도진님 감사합니다 <ㅇ> https://t.co/iV47cG3DIO
Bir adamın zengin olup olmadığını herkes merak eder de,iyi olup olmadığını kimse araştırmaz Herrick
@from_flame 헉.... 감사합니다 <ㅇ>
@OFF_nim 그 인스 닫혀서 못 들어가는 걸거에요
부대 제작 도와주실 분......
RT @ugabarstool: Lake Herrick, Athens, GA 😍😍😍 https://t.co/GODKKmAOf1
Can you imagine? The government DEMANDING families kill their LGBT Family member. https://t.co/poi9MWcHgV
RT @MeghanMcCain: I wanted to share this performance from my fathers Arizona funeral from Navajo flutist Jonah Littlesunday & drummer… https://t.co/yV4qzGw9n8
That is stunning and miraculous! https://t.co/j2r5y9bvRC
RT @nar_commission: [RT감사합니다💕] 커미션을 열었습니다! 자세한 사항은 링크 참고해주세요 일정 금액 달성시 알티추첨 한분 흑백 반신 그려드립니다 😘 >>> https://t.co/2yEOgGTaxF https://t.co/JQJnOkSrZT
I...won't be able to handle this. https://t.co/sHQSez4dQ8
RT @rmacpherson: Reminder: It’s not just fuzzy, fluffy, cute, swimming ocean wildlife that deserves your respect and distance. https://t.co/CJLv9uheAZ
RT @ugabarstool: Lake Herrick, Athens, GA 😍😍😍 https://t.co/GODKKmAOf1
RT @ugabarstool: Lake Herrick, Athens, GA 😍😍😍 https://t.co/GODKKmAOf1
RT @soychicka: You keep on #MAGA, Charlie. One pin at a time. Good luck finding a college that will let you in now...… https://t.co/F97zboPZI3