#gdragon

Tweets about a recent trend: #gdragon

RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 이 오빠 오늘 필 받으셨다💙 VIP와 함께 하는 댄스 타임💃🏻 앓다 죽을 지용아~~~ 🔂 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/cz8YStc1ZB
RT @yglockscreen: 180816 G-DRAGON Phone Lockscreen / Wallpaper #GDRAGON #Happy29GDay Follow me or RT the picture if you use it ! https://t.co/NtRiVeb50T
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 물만 먹었을 뿐인데.. 귀여워 ㅠㅠ 물먹고 옷매무새 단장 중 Al💙ha~ 🌼🌾🌼 Aloha'oe~ 🌾🌼 🌾 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/j1ntUHozNx
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 이 오빠 오늘 필 받으셨다💙 VIP와 함께 하는 댄스 타임💃🏻 앓다 죽을 지용아~~~ 🔂 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/cz8YStc1ZB
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 물만 먹었을 뿐인데.. 귀여워 ㅠㅠ 물먹고 옷매무새 단장 중 Al💙ha~ 🌼🌾🌼 Aloha'oe~ 🌾🌼 🌾 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/j1ntUHozNx
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 물만 먹었을 뿐인데.. 귀여워 ㅠㅠ 물먹고 옷매무새 단장 중 Al💙ha~ 🌼🌾🌼 Aloha'oe~ 🌾🌼 🌾 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/j1ntUHozNx
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 물만 먹었을 뿐인데.. 귀여워 ㅠㅠ 물먹고 옷매무새 단장 중 Al💙ha~ 🌼🌾🌼 Aloha'oe~ 🌾🌼 🌾 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/j1ntUHozNx
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 물만 먹었을 뿐인데.. 귀여워 ㅠㅠ 물먹고 옷매무새 단장 중 Al💙ha~ 🌼🌾🌼 Aloha'oe~ 🌾🌼 🌾 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/j1ntUHozNx
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 이 오빠 오늘 필 받으셨다💙 VIP와 함께 하는 댄스 타임💃🏻 앓다 죽을 지용아~~~ 🔂 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/cz8YStc1ZB
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 물만 먹었을 뿐인데.. 귀여워 ㅠㅠ 물먹고 옷매무새 단장 중 Al💙ha~ 🌼🌾🌼 Aloha'oe~ 🌾🌼 🌾 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/j1ntUHozNx
RT @pandra_gon: น่ารักมากมายก่ายกองสองบาทห้าสิบ เอ่อ..ไม่เกี่ยวมะ คือน่ารักมาก!!!!! #GD #GDRAGON cr.onpic https://t.co/SvCRiooLXg
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 물만 먹었을 뿐인데.. 귀여워 ㅠㅠ 물먹고 옷매무새 단장 중 Al💙ha~ 🌼🌾🌼 Aloha'oe~ 🌾🌼 🌾 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/j1ntUHozNx
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 물만 먹었을 뿐인데.. 귀여워 ㅠㅠ 물먹고 옷매무새 단장 중 Al💙ha~ 🌼🌾🌼 Aloha'oe~ 🌾🌼 🌾 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/j1ntUHozNx
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 이 오빠 오늘 필 받으셨다💙 VIP와 함께 하는 댄스 타임💃🏻 앓다 죽을 지용아~~~ 🔂 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/cz8YStc1ZB
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 이 오빠 오늘 필 받으셨다💙 VIP와 함께 하는 댄스 타임💃🏻 앓다 죽을 지용아~~~ 🔂 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/cz8YStc1ZB
น่ารักมากมายก่ายกองสองบาทห้าสิบ เอ่อ..ไม่เกี่ยวมะ คือน่ารักมาก!!!!! #GD #GDRAGON cr.onpic https://t.co/SvCRiooLXg
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 이 오빠 오늘 필 받으셨다💙 VIP와 함께 하는 댄스 타임💃🏻 앓다 죽을 지용아~~~ 🔂 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/cz8YStc1ZB
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 이 오빠 오늘 필 받으셨다💙 VIP와 함께 하는 댄스 타임💃🏻 앓다 죽을 지용아~~~ 🔂 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/cz8YStc1ZB
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 이 오빠 오늘 필 받으셨다💙 VIP와 함께 하는 댄스 타임💃🏻 앓다 죽을 지용아~~~ 🔂 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/cz8YStc1ZB
RT @boggy920010: やばい!!【BANG BANG BANG/BIGBANG】 日本語ver!!! テソン&ジヨンpart #bigbang #bangbangbang #dlite #gdragon https://t.co/SXTUXWNxES
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 이 오빠 오늘 필 받으셨다💙 VIP와 함께 하는 댄스 타임💃🏻 앓다 죽을 지용아~~~ 🔂 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/cz8YStc1ZB
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 이 오빠 오늘 필 받으셨다💙 VIP와 함께 하는 댄스 타임💃🏻 앓다 죽을 지용아~~~ 🔂 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/cz8YStc1ZB
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 물만 먹었을 뿐인데.. 귀여워 ㅠㅠ 물먹고 옷매무새 단장 중 Al💙ha~ 🌼🌾🌼 Aloha'oe~ 🌾🌼 🌾 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/j1ntUHozNx
RT @always_gd: #BIGBANG Fan meeting HONOLULU🏝✨ 이 오빠 오늘 필 받으셨다💙 VIP와 함께 하는 댄스 타임💃🏻 앓다 죽을 지용아~~~ 🔂 #GD #지디 #GDRAGON #지드래곤… https://t.co/cz8YStc1ZB